شرکت تحکیم سازان پاکا قفسه،تمامی مجوز ها و استاندارد ها لازم برای تولیدات محصولات خود را فراهم نموده است. همچنین این شرکت تمامی استاندارد های لازم برای تجهیز فروشگاه ها، هایپر مارکت ها و انبار های صنعتی را دارا می باشد.