فرم نظرسنجی مشتریان شرکت تحکیم سازان پاکا قفسه(پاکا شلف)

1-میزان رضایت شما از کیفیت محصولات پاکاشلف کدام است؟

2-میزان رضایت مندی شما از مشاور و کارشناس فروش شرکت پاکا شلف کدام است؟

3-میزان رضایت مندی شما از نحوه ارسال و خدمات پس از فروش شرکت پاکاشلف کدام است؟