میز صندوق و کالسکه
یکی دیگر از مهم ترین تجهیزات می توان به کالسکه ، سبد دست ، میز صندوق و ... اشاره کرد . چراکه مشتری در آن واحد نمی تواند هم خرید کند و هم وزن زیاد کالای خریداری شده ی خود را حمل کند . کالسکه و سبد دستی این امر را برای مشتریان بسیار آسان کرده است . مشتری نمی تواند ساعت ها در صف انتظار بایستد تا خرید هایش حساب شوند . پس با تجهیز کردن فروشگاه با میز صندوق ، چک اوت و ... به راحتی و در مدت زمان کوتاه تری فاکتور مشتریانتان را صادر کنید .
جدید ترین محصولات
سایر محصولات